Persoonlijkheid

Inzichten in de bewustzijnspsychologie en de neuropsychologie

De persoonlijkheid is het geheel van karaktereigenschappen van een bepaald persoon. Dit geheel van karaktereigenschappen bepaalt weer de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de wijze van denken en waardoor hij gemotiveerd zal worden.

 

In de literatuur wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen persoonlijkheid en karakter, waarbij het verschil met karakter is dat persoonlijkheid door opvoeding en omgeving beinvloed wordt, terwijl karakter vaak meer als de aanleg, de aard (inborst) van die persoon wordt beschouwd.

 

De psychologie die zich bezighoudt met de persoonlijkheid is de persoonlijkheidsleer, waarin vijf brede persoonlijkheidsdimensies wordt onderscheiden:

  • Extraversie / Introversie (de algehele houding)
  • Neuroticisme (mate van emotionele stabiliteit)
  • Zorgvuldigheid (mate van aandacht en motivatie)
  • Empathie (mate van vriendelijkheid)
  • Openheid (mate van fantasie en creativiteit)

 

Ook zijn er persoonlijkheidsverschillen te onderscheiden tussen mannen en vrouwen.

Typische kenmerkende persoonlijkheidsverschillen tussen beide geslachten zijn:

  • verbaal en non-verbaal gedrag
  • ruimtelijk inzicht
  • abstract denken en logisch redeneren
  • sociaal gedrag en empathie (vrouwen zijn over het algemeen 'warmer' dan mannen)
  • controle over emoties

New insights into the field of the consciousness sciences

Copyright © 2016 drs. Manodj Mahadew All Rights Reserved