Identiteit

Inzichten in de bewustzijnspsychologie en de neuropsychologie

Identiteit is het psychisch complex van karaktereigenschappen, overtuigingen, gaven, neigingen en gedragingen, wat een persoon toont in interactie met anderen.

 

Een identiteit schept een eigenheid en houvast, waar je te allen tijde op terug kunt vallen en die door haar verder te ontwikkelen bevrediging en plezier geeft in het leven.

 

Identiteit is het tevreden zijn met jezelf en je bewust zijn van jezelf: je weet wie je bent en wie je niet bent. Dat geeft een mentale rust.

 

Enkele factoren die de identiteit beinvloeden zijn: het zelfbeeld, zelfwaardering en het imago.

Het imago is het beeld dat de een ander van je heeft.

 

Enkele vormen van identiteit:

  • sociale identiteit
  • culturele identiteit
  • geslachtsidentiteit
  • politieke identiteit
  • nationale identiteit

 

In het Leerboek der bewustzijnswetenschappen staan we stil bij alle genoemde vormen van identiteit. Tevens gaan we dieper in op het onderwerp 'het ego, de basis van de identiteit'

New insights into the field of the consciousness sciences

Copyright © 2016 drs. Manodj Mahadew All Rights Reserved