Aandacht

Inzichten in de bewustzijnspsychologie en de neuropsychologie

Een belangrijke persoonlijkheidsbepalende factor is het focusvermogen. Dit is het vermogen om de aandacht gedurende een bepaalde tijd stabiel gevestigd te houden op het onderwerp of de taak.

 

Aandacht is het cognitieve, verstandelijk proces van het gericht waarnemen van de externe en interne mentale omgeving.

 

In het kader van het persoonlijk bewustzijn spreekt men van een vernauwing van het bewustzijn, opdat het bewustzijn zich richt op het onderwerp van belang, of de te uitvoeren taak. Persoonlijk belang is hierbij een belangrijke factor.

 

Men onderscheidt verschillende vormen van aandacht:

  1. vrijwillige aandacht (willekeurig)
  2. reflexieve aandacht (onwillekeurig)
  3. selectieve aandacht (concentratie)
  4. verdeelde aandacht (aandacht gericht op verschillende punten)
  5. interne aandacht (op mentale voorstellingen)

 

In het Leerboek der bewustzijnswetenschappen gaan we verder in op de verschillende vormen van aandacht, de oorzaken van aandachtsstoornissen en de beheersing van gedachtenimpulsen. Immers, impulsbeheersing komt de stabiliteit van focus ten goede.

New insights into the field of the consciousness sciences

Copyright © 2016 drs. Manodj Mahadew All Rights Reserved