Menselijk bewustzijn

Inzichten in de bewustzijnspsychologie en de neuropsychologie

Bewustzijn is het vermogen tot besef, tot weten en het erkennen van zichzelf, van de gedachten en gevoelens, en van de omgeving.

 

Het is tevens een weten en beseffen van wat men weet, en van wat men voelt en ondergaat.

 

Het bewustzijn van de mens kan men zien als een dynamisch systeem, waarbinnen vele subsystemen met elkaar in wisselwerking zijn, resulterend in een complex psychisch functioneren.

 

Doelstellingen van het verwerven van inzicht in de werking van het menselijk bewustzijn zijn onder andere:

  • Streven naar een verdere persoonlijke psychische ontwikkeling en welzijn
  • Begrip krijgen voor gedachtegangen en gedragingen van zowel de ander als van jezelf
  • Zo kan men rekening houden met de psychische toestand van de ander en kan worden getracht er op een zinvolle wijze mee om te gaan, hetgeen leidt tot eerbied en respect voor jezelf en voor de ander
  • Bewustzijnsverrijking: er gaat een ongekende interessante wereld voor je open
  • Inzicht in het opheffen van psychische remmingen en weerstanden
  • Resulterend in een gezonder leefstijl en een toename van de persoonlijke welzijn

 

De onderwerpen die de revue zullen passeren onder het kopje 'het menselijk bewustzijn' zijn:

  1. Theorieen en zienswijzen
  2. De hersenen
  3. De psyche
  4. Psychische systemen en capaciteiten

New insights into the field of the consciousness sciences

Copyright © 2016 drs. Manodj Mahadew All Rights Reserved