De psyche

 

Bewustzijns-wetenschappen

De psyche

Het limbische systeem vormt de neurologische substraat (carrier) van de abstracte psyche

Inzichten in de bewustzijnspsychologie en de neuropsychologie

De hersenen en de daaraan gekoppelde psyche zijn wellicht de meest bijzondere creaties van de natuur.

De psyche stuurt de hersenen aan, maar krijgt ook directe feedback vanuit het brein.

Intenties, intuitie, ingevingen, affectie en emoties zijn een aantal psychische fenomenen, die hun oorsprong vinden in de psyche.

Empathie en intelligentie zouden niet mogelijk zijn zonder de psyche.

Menselijke creativiteit en menselijke kenmerken, zoals liefde, passie, verantwoordelijkheidsgevoelens, begeerte, muziek, kunst en cultuur dankt de mens eveneens aan de psyche.

 

Ook al is de psyche wetenschappelijk misschien ongrijpbaar, het laat zich kennen via het limbisch systeem. De entree van de mysterieuze psyche tot de hersenen is gelegen in een specifiek onderdeel van het limbisch systeem: de anterieure cingulaire gyrus.

 

In het Leerboek der bewustzijnswetenschappen zullen de volgende psychische vermogens aan de orde komen:

  1. de perceptie (het waarnemingsvermogen)
  2. de cognitie (het ken- en denkvermogen)
  3. de emotie (het gevoelsleven)
  4. de intentie en de intuitie

 

New insights into the field of the consciousness sciences

Copyright © 2016 drs. Manodj Mahadew All Rights Reserved