De hersenen

 

Bewustzijns-wetenschappen

De hersenen

'Het menselijk bewustzijn voltrekt zich in het cerebrale electromagnetische veld'

Inzichten in de bewustzijnspsychologie en de neuropsychologie

 

Voor een beter begrip van de functionele capaciteiten van de hersenen zijn er een aantal functionele modellen voorgesteld:

 

1. Het evolutiemodel

2. Het informatieverwerkingsmodel

3. Het input representatiemodel

4. Het neuro-holistische model

 

De doelstellingen van de voorgestelde functie-verklarende modellen:

1. Het weergeven van de relatie tussen het brein en het menselijke bewustzijn.

2. Het verklaren van de complexe functionele structuur van het brein en het bewustzijn.

3. Het verkrijgen van duidelijkheid in de complexe werkwijze van de hersenen en het bewustzijn

4. Het verklaren van de hersenfuncties.

 

Deze modellen zullen behandeld worden in het Leerboek der bewustzijnswetenschappen.

U kunt dit boek aanschaffen via Bol.com.

 

Om u alvast een indruk te geven van de stof die in het boek behandeld wordt, bespreken we hier kort het onderwerp 'het neuro-holistische model'.

Dit model dient als vervanging van een oud model dat tot op heden op uitgebreide schaal gebruikt wordt, namelijk het reductionistische model. Dit model beweert dat complexe hersenfuncties gelokaliseerd zijn in een specifieke gebied in de hersenen.

Dit gegeven weerspreekt de recente bevindingen met de huidige technieken, zoals diagnostische fMRI techniek, waaruit blijkt dat voor complexe hersenfuncties, zoals gevoelens en emoties, meerdere hersengebieden actief zijn en wellicht het gehele brein eraan meedoet.

 

De volgende stellingen resulteren uit het neuro-holistische model:

  • Locatie afhankelijke hersenfunctie is een onjuiste voorstelling van de werkelijkheid
  • Complexe neurologische / psychologische functies zijn slechts te verklaren vanuit een holistische benadering
  • Complexe psychische activiteit vergt de volledige samenwerking van meerdere hersensystemen, die bovendien simultaan werken maar toch nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.
  • Zelfs in geval van relatief eenvoudige psychische activiteit spelen vrijwel alle hogere cerebrale functies een rol (complexe emoties, focus, cognitie, intuitie etc.)

 

 

New insights into the field of the consciousness sciences

 

Copyright © 2016 drs. Manodj Mahadew All Rights Reserved