Home

 

Bewustzijns-

wetenschappen

Cursus

De menselijke geest is een raadsel. Dit raadsel is echter alleen op te lossen door de menselijke geest zelf.

 

Daarvoor zal men moeten doordringen tot het DNA van de geest: het EGO.

 

Zoals het DNA het basiselement is van het menselijk genoom, zo vormt het EGO de basis van het menselijke geest.

 

DNA-onderzoek heeft veel aan het licht gebracht aangaande het menselijk lichaam.

EGO-onderzoek zal op dezelfde wijze veel aan het licht brengen aangaande de menselijke geest.

 

De redactie

Inzichten in de bewustzijnspsychologie en de neuropsychologie

 

Voor verdere informatie zie ook: www.psychologisch-inzicht.nl

De delen 1 en 2 van het 'Leerboek der bewustzijnswetenschappen' van de auteur drs. Manodj Mahadew is verkrijgbaar via Bol.com.

Inleiding

 

Middels psychologische verdieping in de menselijke psyche wordt een aantal vaste cognitieve onderdelen zichtbaar, dat het persoonlijk bewustzijn rijk is. Het persoonlijk bewustzijn wordt gekarakteriseerd als een actief, complex systeem, bestaande uit subsystemen, zoals het intellectueel systeem, het betekenissen- en waardensysteem, het gemoederensysteem en het geheugenopslagsysteem. Graven we dieper in het bewustzijn, dan treffen we het rijke onderbewuste aan met een groot aantal psychologische systemen, waaronder de intuitie, het geweten en de persoonlijke identiteit.

 

Op deze site krijgt u een beknopte weergave van de verschillende psychologische visies en theorieen aangaande het brein, de psyche en het bewustzijn. Een uitgebreide bespreking vindt plaats in het 'Leerboek der bewustzijnswetenschappen, deel 1 en 2' , verkrijgbaar via Bol.com.

 

In het 'Leerboek der bewustzijnswetenschappen' wordt de kennis omtrent de zojuist genoemde systemen aangereikt en is nodig in het kader van zelfanalyse. Zelfanalyse vormt immers de basis voor een gezonde, evenwichtige levensstijl en een vergroting van de persoonlijke welvaart.

 

 

Vanaf nu: Cursus 'Psychologisch inzicht'. Voor verdere informatie:

zie www.psychologisch-inzicht.nl

New insights into the field of consciousness sciences

Copyright © 2016 drs. Manodj Mahadew All Rights Reserved